Годишни финансови отчети за 2022г.
ДЗЗД ДОНИ 661pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
Годишни финансови отчети за 2021 г.
ДЗЗД ДОНИ 661pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
Годишни финансови отчети за 2020 г.
ДЗЗД ДОНИ 661pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
Годишни финансови отчети за 2019 г.
ДЗЗД ВЕГА МЖ1pdf
ДЗЗД ДОНИ 661pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
ДЗЗД МД ВАРИАНТ1pdf
Други документи 2018
ДЗЗД ВЕГА МЖ1pdf
ДЗЗД ДОНИ 661pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
ДЗЗД МД ВАРИАНТ1pdf
Годишни финансови отчети за 2017 г.
ДЗЗД ДОНИ 661pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
ДЗЗД МД ВАРИАНТ1pdf
Годишни финансови отчети за 2016 г.
ДЗЗД ВЕГА МЖ1pdf
ДЗЗД ДОНИ 661pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
ДЗЗД МД ВАРИАНТ1pdf
Годишни финансови отчети за 2015 г.
ДЗЗД ВЕГА1pdf
ДЗЗД ДОНИ 661pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
ДЗЗД МД ВАРИАНТ1pdf
ДЗЗД СЕКАНД ЛАЙФ1pdf
Годишни финансови отчети за 2014 г.
ДЗЗД ВЕГА1pdf
ДЗЗД ИВЕТ 1pdf
ДОНИ 661pdf
МД ВАРИАНТ1pdf
СЕКАНД ЛАЙФ1pdf
ДЗЗД ВЕГА МЖ1pdf
Годишни финансови отчети за 2013 г.
ДЗЗД ВЕГА1pdf
ДЗЗД ИВЕТ 1pdf
ДОНИ 661pdf
МД ВАРИАНТ1pdf
СЕКАНД ЛАЙФ1pdf
Годишни финансови отчети за 2012 г.
ДЗЗД ВЕГА1pdf
ДЗЗД ИВЕТ 991pdf
ДОНИ 661pdf
МД ВАРИАНТ1pdf
СЕКАНД ЛАЙФ1pdf
Годишни финансови отчети за 2011 г.
ДЗЗД ВЕГА – със седалище и адрес на управление 1pdf
Годишни финансови отчети за 2010 г.
ДЕТСКА ШКОЛА ДЪГА – със седалище и адрес на управление БУЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 67,ВХ.Б, АП.71pdf
ЕДЕМ ДЗЗД – със седалище и адрес на управление УЛ.ИСКЪР 121pdf
ЕЛКОН 2002 ДЗЗД– със седалище и адрес на управление Ж.К ВЛАДИСЛАВОВО 53, ВХ.1. АП.91pdf
5MAX ДЗЗД - със седалище и адрес на управление УЛ. ГРИВИЦА 10, АП.80, 1pdf
ГЕРИОН ДЗЗД – със седалище и адрес на управление УЛ. МАРИН ДРИНОВ 49, АП.71pdf
КРИСТИ ДЗЗД – със седалище и адрес на управление УЛ. РАДОСТ, БЛ.3, ВХ.Б, АП.241pdf
МАПИ ДЗЗД – със седалище и адрес на управление УЛ.ГРИВИЦА 81pdf
МАРИНА ДЗЗД – със седалище и адрес на управление УЛ.ИСКЪР 39, ВХ.В1pdf
НАНА ДЗЗД – със седалище и адрес на управление УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ 3, ЕТ.5, АП.171pdf
НАСИ ДЗЗД - със седалище и адрес на управление БУЛ.СЛИВНИЦА 1051pdf
СЕЛИНА ДЗЗД – със седалище и адрес на управление УЛ.РАДОСТ, БЛ.3, ВХ.Б, АП.241pdf
СИЛИЯ ДЗЗД - със седалище и адрес на управление УЛ.РАДОСТ, БЛ.3, ВХ.Б, АП.241pdf
СИЛУЕТ ДЗЗД - със седалище и адрес на управление УЛ.РУЖА, БЛ.10, АП.361pdf
ВИЛ -4 ДЗЗД – със седалище и адрес на управление УЛ.ТОДОР ДИМОВ 51pdf
ФОНДАЦИЯ СВЕТА БОГОРОДИЦА - със седалище и адрес на управление С. БЛИЗНАЦИ, КК КАМЧИЯ1pdf

ДАННИ НА ФИРМИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ГФО за 2009 г

ДАННИ НА ФИРМИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ГФО за 2008 г

ДАННИ НА ФИРМИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ГФО за 2007 г