» Асоциация на българските черноморски общини

» Асоциация на еколозите от общините в България

» Асоциация на общини от Южен централен район „Хебър“

» Асоциация на родопските общини

» Асоциацията на дунавските общини „Дунав”

» Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове

» Българска Стопанска Камара

» Българска Търговско-Промишлена Палата

» Български дарителски форум

» Институт „Отворено общество“ София

» Институт за пазарна икономика

» Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление“

» Националната Асоциация на Общинските Служители в България (НАОСБ)

» Национално сдружение на общините в България

» Национално сдружение на секретарите на общини в България

» Програма Достъп до информация

» Регионална асоциация на общините „Тракия“

» Регионално сдружение на общини „Янтра“

» Регионално сдружение на общините „Марица“

» Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“

» Сдружение на общини „Толерантност”

» Сдружение на Югозападните Общини

» Фондация ЕкоОбщност