Настройки на лан картата

1. От старт меню избираме контрол панел

2. От контрол панела избираме Network connections

С десния бутон на мишката натискаме върху Local area connection и избираме properties

натискаме върху internet protocol (TCP/IP)

В празните полета си въвеждаме айпи(IP) адреса. Ако не го знаете, звънете на телефон 370 574.

След което натиснете OK.