Настройки на лан картата

1. От старт менюто избираме контолния панел (control panel)

Фиг 1

2. От контролния панел избираме иконата Network and Sharing  center

Фиг. 2

3. Натискаме change adapters settings вляво на екрана

Фиг. 3

4. С десния бутон на мишката натискаме върху Local area connection и избираме properties

Фиг. 4

5. На появилия се прозорец,  натискаме върху Internet protocol version 4 (TCP/IP)

Фиг. 5

В празните полета си въвеждаме айпи(IP) адреса. Ако не го знаете, звънете на телефон 370 574.

След което натиснете OK.