ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ от Варна ЛАН-40/80/100 програми и ИНТЕРНЕТ-100 МВ от АСПАРУХОВО НЕТ
Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на ВАРНА ЛАН ООД

Услугата Цифрова кабелна телевизия се предоставя от Варна Лан ООД .

Цени от 20 лв., 23лв. и 27лв.  на месец за клиенти на аспарухово нет. *
С една такса можете да ползвате до четири телевизора **
Актуални

* Цените от 20 лв за Базов пакет, 23 лв. за Оптимален пакет и 27 лв. за Премиум пакет  важат само при използването на услугата ТЕЛЕВИЗИЯ + ИНТЕРНЕТ (със сключен едногодишен договор)

Месечна такса за HD ТВ пакет (може да се заяви в комбинация с всеки един ТВ пакет) – 5,00 лв.
Месечна такса за Пакет DIEMA XTRA (може да се заяви в комбинация с всеки един ТВ пакет) – 7,00 лв.
Дистанционно управление за цифров приемник без батерии (при повреда или изгубване) – 10,00 лв.
Кабел HDMI или чинчове (при повреда или изгубване) – 10,00 лв.

** Услугата се ползва в рамките на едно домакинство, като за втори, трети и четвърти приемник се заплащат по 3лв. такса допълнително към месечната.

Актуална информация за ТВ каналите може да получите и на: http://www.varnalan.com/home-users/digitaltv/tv_channels/